نمایندگان فروش شهرستان ها

: #21
تاریخ انتشار : دوشنبه, 6 مهر 1394 19:24
تعداد بازدید کننده : 15693
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نمایندگان فروش شهرستان ها
  • بازآوری بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
اردبیل
نامتلفنآدرس
داروخانه کرامت045-33249596اردبیل - سرچشمه - کوچه شمس
داروخانه شیخ صفی045-33232030اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه شمس - ساختمان پزشکان بابک
داروخانه چوخاچی زاده045-33234452اردبیل-میدان سرچشمه - کوچه شمس - پلاک 19
داروخانه نوعی045-33248733اردبیل-خیابان سرچشمه - کوچه معصومین
داروخانه همتی045-33251476اردبیل-سرچشمه-کوچه عارف
داروخانه بیگ زاده045-33247475اردبیل-سرچشمه-کوچه طوی
داروخانه زارع045-33241345اردبیل-سرچشمه-کوچه معصومین
گالری موسوی045-33245035اردبیل-میدان شریعتی
گالری نیلوفر آبی045-33243445اردبیل-سه راه دانش
گالری مهدوی045-33255892اردبیل-چهارراه حافظ
گالری فرهاد045-33710619اردبیل-خیابان حافظ
داروخانه خدمتی045-33235899اردبیل - سرچشمه - کوچه طوی
داروخانه ضیاپور045-33730444اردبیل - خیابان کارشناسان-میدان وصال
داروخانه حیدری045-33719696اردبیل - میدان بسیج
فروشگاه مانی045-33251664اردبیل - پایین شریعتی و سه راه دانش
گالری جزیره045-33723195اردبیل -خیابان کارشناسان-میدان فرهنگ
گالری گندم045-33713502اردبیل-پایین ایستگاه سرعین و میدان ارتش
گالری مرکزی045-33248352اردبیل-سرچشمه-کوچه طوی
داروخانه خالوزاده045-33231043اردبیل-شریعتی-جنب بیمارستان فاطمی
گالری شیخی-------اردبیل-میدان شریعتی
اصفهان
نامتلفنآدرس
داروخانه آقائی031-36507922اصفهان-سپاهانشهر - بلوار غدیر
داروخانه حجاریان031-36266693اصفهان-چهارباغ بالا
گالری ژرورا031-36240327اصفهان-خیابان حکیم نظامی - چهارراه حکیم نظامی
بیمارستان خانواده031-36201385اصفهان-حکیم نظامی - خیابان صفه
داروخانه میرخندان031-36698817اصفهان-دروازه شیراز
داروخانه وفائی031-36242935اصفهان-بلوار کشاورز
داروخانه معین031-32233820اصفهان-خیابان شمس آبادی
داروخانه سلطانی031-32200213اصفهان-خیابان فردوسی
داروخانه صداقت031-32299197اصفهان-خیابان سروش - نرسیده به آل خجند
داروخانه مظاهری031-3235996اصفهان-پل فلزی - جنب هتل آسمان
داروخانه بعثت031-35210472اصفهان-خیابان جی - بعد از خیابان شهید رجائی
داروخانه غیاث زاده031-33306022اصفهان-شمس آبادی- جنب آزمایشگاه باران
داروخانه منسوجی031-36628015اصفهان-خیابان شیخ مفید - روبه روی کلینیک پورسینای حکیم
داروخانه معنوی031-36287456اصفهان-سه راه سیمین- خیابان سیمین
داروخانه سپاهان031-32223064اصفهان-آمادگاه- خیابان فردوسی
داروخانه طغیانی031-33318601اصفهان-خیابان امام خمینی - کوچه کوجان
داروخانه آلمانی031-34479150اصفهان-میدان شهدا
داروخانه اسامی031-36610790اصفهان - خیابان چهار باغ بالا
داروخانه تنهائی031-36283754اصفهان-خیابان دقیقی - جنب MRI
داروخانه مهدوی031-36287456اصفهان-خیابان دقیقی
داروخانه سینوهه031-36246905اصفهان-خیابان توحید میانی
داروخانه صالحی031-34212555اصفهان-خانه اصفهان
داروخانه افشین فصیحی031-36290767اصفهان-حکیم نظامی
داروخانه پورمشهدی031-52237730اصفهان-زرین شهر - بلوار باهنر
داروخانه شفابخش031-37380176اصفهان-رهنان-خیابان ابوذر
داروخانه اصفهان031-32223511اصفهان-آمادگاه
داروخانه سراج زاده031-36253697اصفهان-خیابان حکیم نظامی
داروخانه الیاسی031-32228940اصفهان-خیابان فردوسی
داروخانه سادات031-53230233اصفهان-شهرضا - خیابان شهید بهشتی
داروخانه کیوان031-53222232اصفهان-شهرضا - خیابان شهیدبهشتی
فروشگاه شهرزاد031-36502916اصفهان-سپاهان شهر - بلوار غدیر
داروخانه انصاری031-32331460اصفهان-خیابان شمس آبادی
داروخانه یکتاییان031-32238996اصفهان-خیابان شمس آبادی
داروخانه نصری031-32361713اصفهان-خیابان شمس آبادی
داروخانه شریف031-34337444اصفهان-خیابان رباط دوم جنب ابنما
داروخانه صادقی031-32642011اصفهان-خیابان بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی
داروخانه ملک شهر031-34415896اصفهان-ملک شهر
فروشگاه الماس شهر031-45243789اصفهان-شاهین شهر - پاساژ ملت - طبقه همکف - واحد 37
داروخانه زمانی----------اصفهان-خانه اصفهان
داروخانه ملک پور----------اصفهان-خیابان شریعتی-بین توحید و حکیم نظامی
داروخانه ادیب----------اصفهان-شهررضا
داروخانه احمدی----------اصفهان-خیابان آتشگاه
داروخانه آسمان----------اصفهان-بلوار کشاورز
داروخانه خرمی----------اصفهان-شهررضا
داروخانه شریفی----------اصفهان-خیابان آمادگاه
فروشگاه پریا----------اصفهان-شاهین شهر
فروشگاه این لی----------اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع تجاری الا
داروخانه جهانیان----------اصفهان-فولادشهر-محله C
داروخانه نگین----------اصفهان-خیابان هشت بهشت شرقی
داروخانه تخت جمشید----------اصفهان-میدان احمدآباد-خیابان احمدآباد
داروخانه نیک----------اصفهان-خیابان بزرگمهر-جنب بیمارستان صدوقی
داروخانه آذربایجانی031-34429949اصفهان-خیابان رباط-درمانگاه مهدیه
داروخانه چاهی چی031-32662840اصفهان-چهارراه هشت بهشت-خیابان هشت بهشت غربی
داروخانه بهشت031-32661505اصفهان-خیابان بزرگمهر-روبه روی مسجد الکریم-جنب ساختمان بهشت
داروخانه دکتر نوروزی031-34205556اصفهان-ملک شهر-خیابان مفتح-بعد از خیابان بهاران
داروخانه دقیقی----------اصفهان-خیابان توحید-چهارراه توحید
داروخانه رازی----------اصفهان-شاهین شهر-خیابان عطار
داروخانه مهدی آزیدهاک----------اصفهان-خانه اصفهان
داروخانه کثیری----------اصفهان-نجف آباد
فروشگاه دانژه----------اصفهان-چهارباغ بالا-مجتمع پارسیان
داروخانه صدری031-36642991اصفهان-خیابان رحیم ارباب
داروخانه معمارمنتظرین----------اصفهان-خیابان توحید میانی
داروخانه صادقی----------اصفهان-خیابان شریعتی
داروخانه کلاهدوزان----------اصفهان-خیابان توحید-روبه روی بانک پاسارگارد
داروخانه صالحی031-45274178اصفهان-شاهین شهر-خیابان فردوسی
داروخانه جانثاری031-34211120اصفهان-ملک شهر-خیابان مفتح-روبه رو مجتمع ستاره ای
داروخانه دکتر اسدی031-37391959اصفهان-خیابان بزرگمهر-خیابان گلزار
داروخانه دکتر زنگنه031-34594550اصفهان-خیابان کاوه-اتوبان شهید چمران
داروخانه صمدانیان031-32318969اصفهان-خیابان پروین-خیابان حکیم سنایی
داروخانه دکتر مستقل031-32305600اصفهان-خیابان پروین
داروخانه دکتر حسینی----------اصفهان-بلوار کشاورز
فروشگاه سور----------اصفهان-فلاورجان
داروخانه دکتر یزدانیان031-34444189اصفهان-خانه اصفهان-چهارراه نیرو هوایی
داروخانه دکتر اصفهانی031-36241972اصفهان-چهارباغ بالا-هتل پل
داروخانه حکیم شفا031-3365515اصفهان-ابتدای خیابان کاوه روبه روی ترمینال بابلدشت
داروخانه گلدیس031-32211542اصفهان-خیابان آمادگاه-مجتمع گلدیس
داروخانه راستی---------اصفهان-خیابان جی - نبش همدانیان
داروخانه فردمنش---------اصفهان-خانه اصفهان - خیابان رزمندگان-بین میدان نگهبانی و میدان ماهفرخی
داروخانه عزمیان031-36824888اصفهان-بهارستان-میدان ولیعصر
داروخانه موسوی نسب----------اصفهان-خیابان سجاد
فروشگاه پاشیل031-52419534اصفهان-مبارکه-خیابان 17 شهریور-روبه روی تعاونی شبکه بهداشت
داروخانه دکتر جباری031-52451100مبارکه-دیزیچه-خیابان شهدا
 داروخانه بقراط6701425مرداویج - رو به روی برج
 داروخانه دکتر قدسی6274721توحید
 داروخانه شبانه روزی دکتر ناجی32220597طیب
 داروخانه دکتر پورسینا(توحید)6258858توحید- قبل از چهارراه شریعتی
 داروخانه دکتر فاضلی 2201817آمادگاه مجتمع گلدیس
 داروخانه دی6265690توحید
 فروشگاه خانم گل34202662خانه اصفهان- جنب داوخانه جابربن حیان
 داروخانه البرز37779500خیابان باغ دریاچه
داروخانه میرداماد(آمادگاه)32240864آمادگاه مجتمع آوند
آقای دکتر حمید قاسمی6629532فیض جنب بانک صادرات
داروخانه دکتر صرامی مبارکه52411904بسیج داروخانه
داروخانه پویا36266827نظر شرقی(از طرف 4 راه نظر) نرسیده به تالار اندیشه
داروخانه ولیعصر(صداقت)2299197سروش جنب دشت گل
داروخانه ارکیده6644443شیخ صدوق شمالی رو به روی سوغات یزد- مجتمع تجاری پاسارگاد
داروخانه دکتر نظری6251923توحید چهارراه شریعتی
خانم مریم اخروی خیابان میر-جنب امیر شکلات-ساختمان محمد-طبقه چهارم-واحد7
خانم اسماعیلی4441667ملک شهر-خیابان 17 شهریور-خیابن شهید صادقیان-کوچه شمشاد-کوچه سرو
داروخانه دکتر آرسته سپاهان شهر36501993بلوار غدیر-مجتمع ارغوان(آقای نیکویی)
خانم نوابی091368190048 بهشت غربی-حدفاصل گلزار و ملک-کوچه 16-ساختمان الماس-طبقه 4-واحد 13
داروخانه دکتر تقدسی نیا52232509زرین شهر- فلکه هلال احمر- خیابان باهنر- جنب بانک تجارت
داروخانه دکتر پرخیده09133132530خیابان وحید میانی-جنب بانک تجارت-بین 4 راه باغ دریاچه و رودکی
داروخانه رویا کلوند(سالن)6291524خیابان شریعتی-کوچه 13-پلاک 34
 داروخانه دکتر گرجی32225703خیابان آمادگاه-رو به روی مجتمع پزشکی ملاصدرا
 فروشگاه بارمان36695790دروازه شیراز- جنب داروخانه دکتر خرمی
 فروشگاه مانی نی32662283بین چهارراه هشت بهشت 4راه گلزار- جنب جهاد دانشگاهی
 فروشگاه دکتر حامی3663817دروازه شیراز- جنب بانک اقتصاد نوین-مجتمع آزادی طبقه همکف
داروخانه دکتر میترا میردامادی32245367خیابان شمس آبادی-بعد از پایگاه بسیج- نبش کوچه 17
داروخانه دکتر قاید امینی32214031چهارراه فلسطین
 فروز خواجه خباز حد فاصل چهارراه نیکبخت و سه راه شیخ مفید
فروشگاه لیان خاقانی-مجتمع تجاری ارکیده
فروشگاه ایران زمین خیابان شمس آبادی-نبش مادی نیاسر-مجتمع ایران زمین
خانم الهام ناصری ابتدای خیابان دقیقی-روبه روی تصویر برداری سپاهان
داروخانه دکتر خانجانی32654924خیابان بزرگمهر-جنب کلانتری
خانم شیرین شجاعی32680148خیابان مشتاق دوم-نبش خیابان مهستان-ساختمان شجاعی- واحد 3
سالن خانم حیدری خیابان بزرگمهر- خیایبان بلال-4 راه اول به سمت شیخ صفی-بن بست رخش
فروشگاه رخ2444020خانه اصفهان-خیابان گلخانه-روبه رو ی 5 طبقه  کیوسک 110
داروخانه دکتر رحیمیان36241741سه راه نظر-ابتدای نظر غربی-جنب بانک ملی
خانم مریم عابدی خیابان شمس آبادی-جنب بیمارستان سینا- کوچه شهریار-ساختمان پزشکی مجید
البرز
نامتلفنآدرس
داروخانه رهروان026-34447600گوهردشت-خیابان رستاخیز بین یازدهم و دوازدهم نبش احداثی 31
داروخانه چایچی026-32264866چهارراه طالقانی - خیابان گلها
فروشگاه گل آرا قدیم026-32402747خیابان شهید بهشتی - خیابان آبان - ساختمان قرمز - نبش کوچه 7 پلاک 76
فروشگاه بیتا026-33511989خیابان درختی میدان عطار روبروی مجموعه زندگی
فروشگاه جزیره026-32220978خیابان شهید بهشتی - خیابان امیری
داروخانه مهر026-33409008مهرشهر -بلوار شهرداری- نبش خیابان 208
فروشگاه ماهو026-32241284خیابان شهید بهشتی - ابتدای خیابان کمالی
فروشگاه سام026-34421915گوهردشت - خیابان اصلی بین 5 و 6 غربی
داروخانه بهبد026-32219050بین خیابان شهدا و چهارراه طالقانی کلینیک بهبد
فروشگاه رمنس026-34463438گوهردشت - بین 12 و 13 شرقی - نبش پاساژ درخشان
فروشگاه صفورا026-34486835جهانشهر - بلوار ماهان - اول بن بست کیوان
داروخانه ایمان026-33304485مهرشهر- ابتدای بلوار ارم
فروشگاه آدلیا026-33534461انتهای خیابان درختی،روبروی بانک تجارت
ایلام
نامتلفنآدرس
گالری پاریس09918010970ایلام - خیابان 22 بهمن - پارکینگ شهرداذی میوه فروش  ها - پاساژ ناظری
آرایشی ناتالیا08413332933ایلام - میدان 22 بهمن - نبش پاساژ رضا
داروخانه خاتم الانبیا08433368529ایلام - خیابان سعدی - کوچه شهید کرمی
ارایشی چیمن09181410177ایلام - پاساژ ملت
آرایشی لیراک09375097850ایلام - خیابان طالقانی - پاساژ اسلامی
آرایشی فوکا09188414155ایلام - خیابان سعدی شمالی - جنب آزمایشگاه مرکزی
آرایشی ریو09183405793ایلام - خیتبان - طالقانی - رو به روی بانک مسکن - 
آرایشی پلا09381304679ایلام - میدان سعدی - خیابات تختی - پاساژ بی طرف
داروخانه هوشمند08433331575ایلام - ابتدای خیابان سعدی - روبه روی داروخانه قزل باش
آذربایجان شرقی
نامتلفنآدرس
آذربایجان غربی
نامتلفنآدرس
بوشهر
نامتلفنآدرس
داروخانه شفا077-33534421میدان امام،جنب شیرینی فروشی دلفین
داروخانه بهمنش077-33534647میدان امام،ابتدای خیابان سنگی
فروشگاه بنیامین077-35560108خیابان بی سیم،نبش لاله 19
فروشگاه همدانی077-33564122خیابان باغ زهرا،خیابان آتش نشانی،کوچه 7 ریحان
فروشگاه میکاپ077-33448560خیابان بهمنی،فلکه رفاه جنب داروخانه شبانه روزی
چهارمحال بختیاری
نامتلفنآدرس
داروخانه ابن سینا038-32274443شهرکرد-خیابان 12 محرم
داروخانه روحی038-32252897شهرکرد-چهارراه فصیحی
داروخانه شاهقلی038-32222702شهرکرد-خیابان مولوی
فروشگاه گلچین0939-5375477شهرکرد-مجتمع امام صادق
فروشگاه سعدی038-32262036شهرکرد-خیابان سعدی غربی
فروشگاه حمیدیان0913-1836693بروجن-بلوار مدرس-مجتمع نور طبقه زیر
داروخانه ابن سینا038-34245335بروجن-فلکه بیمارستان
خراسان جنوبی
نامتلفنآدرس
خراسان رضوی
نامتلفنآدرس
داروخانه دکتر اسدالله فراهی051-36635069مشهد-قاسم آباد-بلوار امامیه -نبش امامیه 20
داروخانه دکتر محبوبه جعفری051-36634829مشهد-قاسم آباد - نبش امامیه 15
داروخانه دکتر سمانه مرتضوی051-37642853مشهد-بلوار فردوسی-بین مهدی و رسالت- پلاک 229
داروخانه دکتر وحید کیانی فر051-38453119مشهد-راهنمایی-بین راهنمایی 6و8
داروخانه دکتر ایران دخت میرهادی زاده051-37618300مشهد-سجاد-نبش چهارراه بهار
داروخانه دکتر مجید قشمشم051-37676880مشهد-دستغیب-به سمت چهارراه خیام-بین 17و19
داروخانه دکتر حکیم051-37676880مشهد-سجاد-روبروی میلاد-پلاک 66
داروخانه دکتر مهدی چراغی051-36023017مشهد-بلوار سجاد-بین آزادی و سجاد24
داروخانه دکتر ندا عمرانی051-37628859مشهد-سجاد-ابتدای زنبق جنوبی
داروخانه دکتر حسین شهسواری051-38462012مشهد-احمدآباد-ابتدای خیابان عارف سمت چب
داروخانه دکتر ابراهیم دین محمدی051-38467898مشهد-احمدآباد-مقابل بیمارستان قائم
داروخانه دکتر مرضیه بهرامی فر051-38416318مشهد-احمدآباد-بلوار بعثت-پلاک 10
داروخانه دکتر حسین اسلامی051-38412505مشهد-احمدآباد-عارف 5-ساختمان بهار
داروخانه دکتر فاطمه امامی پور051-38402221مشهد-احمدآباد-ابتدای محتشمی
داروخانه دکتر شهاب الدین کاظمی051-37528559مشهد-خیابان احمدآباد- نبش پاستور3
داروخانه دکتر فیروزه محمدی051-32224322مشهد-آزادی-چهارراه شهدا-جنب شرکت تعاونی آستان قدس
داروخانه مهر051-38548391مشهد-امام رضا-حدفاصل چهارراه کلانتر و فلکه آب- نرسیده به فلکه آب سمت راست
داروخانه خراسان051-38542769مشهد-امام رضا-فلکه آب-ابتدای خیابان امام رضا
داروخانه دکتر کیهان هنرمند051-38520394مشهد-شهریور-بین دانش و عنصری17
داروخانه دارلشفا051-32244311مشهد-شیرازی- نرسیده به حرم مطهر- موسسه درمانی آستان قدس
داروخانه دکتر مسعود بهزاد051-38526650مشهد-بین عدل خمینی79و81
فروشگاه شیرخانی051-37666374مشهد-بلوار سجاد- نبش چهارراه بهار
فروشگاه محمد مجاور051-32233872مشهد-آزادی - چهارراه شهدا-بازار الغدیر-طبقه همکف - پلاک 14
فروشگاه صیدلیه اعشاب051-33681552مشهد-فلکه آب-کوچه عیدگاه روبه روی کلانتری
فروشگاه فاطمه رضائی-نجف زاده051-32291441مشهد-شیرازی 3-پاساژ امید- طبقه 1-واحد54
فروشگاه حامد محقق051-32210152مشهد-چهارراه شهدا-بازار الغدیر-طبقه پایین-پلاک 19
فروشگاه کاظم خسروی051-32290381مشهد-خیابان شیرازی-مجتمع تجاری امید-طبقه1 - روبه روی پله برقی-پلاک 49
خراسان شمالی
نامتلفنآدرس
خوزستان
نامتلفنآدرس
داروخانه شعله061-34444018اهواز - زیتون کارمندی - میدان چیتا - خیابان حجت - جنب بانک سامان
داروخانه سلطانی061-32230949اهواز - سی متری - ابتدای خیابان طالقانی
داروخانه خلیلی061-52228525آبادان - خیابان امیری - ابتدای خیابان پرویزی
داروخانه انصاری061-33920497اهواز-کیانپارس - نبش خیابان سوم شرقی
داروخانه توسلی061-33388821اهواز -کیانپارس - بین 3و4 غربی
داروخانه طرفی061-33916172اهواز -کیانپارس - نبش 12 غربی- ساختمان طرفی
داروخانه خلیلی061-53227525اهواز -کیانپارس
فروشگاه مهستان0916-3090757اهواز -کوروش -خیابان اقبال
فروشگاه مرادی0916-1312994آبادان -انتهای خیابان منتظری - جنب شیرینی فروشی روز
فروشگاه عیدیوندی0916-6815013اهواز -بازار امام ابتدای پاساژ امینی
داروخانه شادی061-32252156اهواز -زیتون کارگری
داروخانه ریسی061-53324305ماهشهر -خیابان منتظری
داروخانه سیفی061-53505075خرمشهر -فلکه الله - روبروی داروخانه امام رضا
فروشگاه رضایی2226077اهواز - بازار بزرگ امام خمینی - کوچه پاساژ امینی
داروخانه دکتر سعیدی نبش 13 غربی
فروشگاه النا33379260اهواز - بازار امام رضا - واحد 029
داروخانه دکتر پناهی3379672اهواز - کیانپارس - پاساژ آسمانه
داروخانه قدس2224343اهواز - نادری - نبش نظامی
فروشگاه آرنا3338007214 غربی - پاساژ برج - طبقه همکف
داروخانه دکتر بخشی زاده3389053اهواز - کیانپارس - کوچه بین خیابان 4 و 5 غربی
 فروشگاه ورساچی اهواز - قبل از داروخانه زیتون - در خیابان اصلی
 داروخانه دکتر نوروزی اهواز - کیانپارس - خیابان 3  غربی - مجتمع پارس
 فروشگاه لیلیا3911253 اهواز - کیانپارس - خیابان 6 غربی - مجتمع ایران نگین - واحد 14
داروخانه مرکزی4446656اهواز - زیتون کارمندی - خیابان حجت
فروشگاه مایا 209163225107گلستان - ابتدای بلوار بوستان - کوچه سفرچی
داروخانه گرجی3387361اهواز - 5 غربی - مجتمع پزشکی فارابی - دکتر گرجی زاده -
داروخانه پاستور اهواز  - خیابان 15 غربی - فاز 1
فروشگاه ایزدی 109168002006اهواز - بازار امام - کوچه پاساژ امینی
داروخانه قائم09166936282دزفول - خیابان طالقانی - نرسیده به چهارراه آفرینش
فروشگاه حسینی آبادان - پاساژ سیتی سنتر - طبقه اول
داروخانه باب المراد3912353اهواز - کیانپارس - خیابان 6 غربی - مجتمع ایران نگین
داروخانه دکتر زنگنه کیانپارس - خیابان 12 غربی - فاز 1 - مجتمع پزشکان سپید
داروخانه دکتر بایمانی061-355330604بلوار جوادالائمه - بین 14 15 غربی
فروشگاه آرنا33380072اهواز - کیانپارس - خیابان 16 غربی
داروخانه پارس09169081751اهواز - خیابان نادری - کوچه بین حافظ و کتاتبافت - پاساژ کر
داروخانه ارجان09165155487اهواز - کوی ملت - فاز 3 - رو به روی پارک ملت
فروشگاه بیتا0652-2342250ماهشهر - ناحیه صنعتی - پاساژ نفت -
داروخانه نور09360944653اهواز - وهابی - بین 4 و 5 کیان آباد
داروخانه هندیجانی زاده06312223356آبادان - خیابان امیری - نبش کوچه کاشانی زاهدی
فروشگاه یاس 6 شرقی - جنب داروخانه فتحی زاده
فروشگاه نسیم32223845اهواز - طالقانی - نرسیده به سی متری شریعتی
داروخانه کوچک3380996اهواز - کیانپارس - کوچه بین خیابان 1 و 2 غربی
فروشگاه مرو069122373010رامهرمز - شهید منتظری - روبه روی کتابخانه بهشتی - کوچه بازار روز
فروشگاه شبنم بلوار اصلی زیبا شهر - نرسیده به پل هاشمی
داروخانه دکتر طالبی06113345358اهواز - گلستان کوی سعدی - رو به روی خیابان نرگس
فروشگاه آرنا (پاساژ برج)3338007214 غربی - پاساژ برج - طبقه همکف
فروشگاه مایا 13754647اهواز - گلستان - خیابان اسفند - بین فروردین و اصفهان
زنجان
نامتلفنآدرس
داروخانه جالینوس024-33440611زنجان-ابتدای جاده شهرک
داروخانه حریری024-33327697زنجان-خیابان سعدی وسط
داروخانه پاستور024-33332502زنجان-میدان انقلاب
فروشگاه صارمی-------زنجان-ابتدای خیابان زینبیه
فروشگاه خاتون-------زنجان-خیابان سعدی وسط
فروشگاه هلیسا024-33541071زنجان-اسلام آباد-خیابان 20 متری مدنی
خانه پوست و مو کرمی-------زنجان-اسلام آباد-خیابان 20 متری مدنی
هایپر مارکت آدونیس024-33740534زنجان-کمربندی 22 بهمن
فروشگاه ارغوان024-33442141زنجان-شهرک کارمندان
خانه پوست و موی باران024-33530437زنجان-اسلام آباد،بیست متری مدنی،جنب داروخانه محسنی
گالری کارول024-33562527زنجان-خیابان شهدا،پایین تر از آژانس مهدیه
گالری ونوشه024-33447526زنجان-ابتدای جاده شهرک
گالری امیر024-33333146زنجان-سعدی وسط روبروی کتابخانه سهروردی
گالری پارادایس024-33530385زنجان-اسلام آباد،بیست متری مدنی جنب بانک کشاورزی
گالری یاس024-33410570زنجان-میدان آزادگان
گالری کوروش024-33560800زنجان-میدان اراک جنب داروخانه رازی
گالری مژه024-33451650زنجان-سعدی شمالی روبروی موسسه ثامن
داروخانه دکتر حیدرنیا024-33470847زنجان-شهرک کارمندان
گالری یک024-33332474زنجان-چهارراه سعدی،جنب بانک مسکن
سمنان
نامتلفنآدرس
سیستان و بلوچستان
نامتلفنآدرس
فارس
نامتلفنآدرس
قزوین
نامتلفنآدرس
گالری آنسه028-33370680قزوین- خیابان فلسطین - جنب دبیرستان صدرا
گالری حور028-33355120قزوین - خیابان فلسطین- پاساژ داریوش - طبقه همکف
گالری سوگل028-33350240قزوین - خیابان خیام شمالی - جنب ساندویج هایدا
گالری باران028-35240600تاکستان - خیابان امام- نبش میدان 15 خرداد
گالری میرکمالی028-33227152قزوین - خیابان طالقانی - سه راه خیام- پاساژ مهدیه - طبقه همکف
داروخانه صالحی028-33224969قزوین - خیابان فردوسی - روبروی مجتمع تجاری آبادگران
گالری دی تو دی028-32892383قزوین - آبیک- پاساژ وحدت
گالری سهیل028-32571152قزوین -زیباشهر- بلوار امام- بین کاج 20،18
گالری حور028-33355120قزوین - خیابان فلسطین- پاساژ داریوش - طبقه همکف
فروشگاه نیلوفر028-33349301قزوین - چهارراه فلسطین-ابتدای خیابان یخچال طهماسبی
فروشگاه توتیا028-32242231قزوین -شهرک صنعتی البرز-نبش خیابان امام-پاساژ پارسیان -واحد31
داروخانه سررشته داری028-33325145قزوین -خیابان خیام شمالی-نبش کوچه شادمان
فروشگاه دلربا028-33227886قزوین -خیابان خیام-تقاطع شهرداری
داروخانه دکتر روشن پژوه028-33333750قزوین -خیابان بوعلی-روبروی بیمارستان بوعلی
فروشگاه مینیاتور028-33241790قزوین - خیابان نادری جنوبی-روبروی کوچه رهبری
قم
نامتلفنآدرس
فروشگاه حکمی025-37719458قم-پاساژ ملت، طبقه بالای زیرزمین
داروخانه دکتر حسینی025-32904555قم-بلوار صدوق-جنب درمانگاه ابوریحان
داروخانه درمانگاه 19 دی025-37712090قم-باجک 2
داروخانه دکتر اسکندریان025-36706040قم-جنب میدان سعیدی
کردستان
نامتلفنآدرس
کرمان
نامتلفنآدرس
داروخانه دکتر زارعی----------کرمان-انتهای خیابان هزار و یک شب
داروخانه دکتر ساریخانی----------کرمان-بلوار آزادگان-ساختمان سروش
داروخانه دکتر اطلاعی----------کرمان-بلوار نماز
فروشگاه مرسده034-32119163کرمان-خیابان شفاء
فروشگاه رک034-32438170کرمان-خیابان بهنمیار-نبش کوچه 7
فروشگاه هفت قلم----------کرمان-خیابان امام جمعه - نبش کوچه 5
فروشگاه رومانس----------کرمان-خیابان امام جمعه-نبش کوچه 5
فروشگاه بارانا----------کرمان-خیابان شیخ احمد کافی جنوبی
فروشگاه سمن----------کرمان-خیابان با قدرت غربی
فروشگاه دکتر بیوتی----------رفسنجان-بلوار طالقانی-نبش کوچه 49
فروشگاه آوینا----------رفسنجان-بلوار طالقانی-نبش کوچه 18
فروشگاه دانژه034-32533014کرمان-خیابان آیت اله صالحی-نبش کوچه 1
داروخانه دکتر محمد طاهری----------کرمان-چهارراه شفا
فروشگاه آدیش034-32477661کرمان-خیابان فیروزه
فروشگاه تست034-34251334رفسنجان-خیابان امیرکبیر شرقی-چهارراه علوی
کرمانشاه
نامتلفنآدرس
داروخانه دکتر لطفی083 8384070کرمانشاه- نوبهار - خیابان کوکب رشیدی
داروخانه دکتر شفیعی083-8383456کرمانشاه- نرسیده به میدان مرکزی
فروشگاه تک083-37222316کرمانشاه- خیابان خیام-بالاتر از چهارراه خیام
فروشگاه سرمه083-34236494کرمانشاه-فتاحی منش-مسکن بین 3 و 4 نبش کوچه نواب صفوی-روبه روی بانک رفاه
داروخانه فرجاد083-34222112کرمانشاه- مسکن روبه روی خیابان نرگس
فروشگاه یاوری-------کرمانشاه-کارمندان-ایستگاه 3
داروخانه رسولی تبار083-34217020کرمانشاه-فرهنگیان2-ایستگاه 5
داروخانه جمشیدی-------کرمانشاه-تعاون-ایستگاه6
فروشگاه نارنجستان083-38385177کرمانشاه-خیابان کاشانی-بازارچه مرکزی
فروشگاه ارزان تعاون083-37241229کرمانشاه-کسری-نبش باغچه بان
داروخانه عبدی083-37272045کرمانشاه-پارکینگ شهرداری
فروشگاه گلسا083-38364890کرمانشاه-گذرنامه-پایین تر از بانک صادرات-جنب املاک ساحل
داروخانه شفیعی-------کرمانشاه-چهارراه سی متری به طرف میدان مرکزی
داروخانه تنهایی-------کرمانشاه-میدان 17 شهریور- روبه روی کلینیک مادر
فروشگاه خاتون083-37277812کرمانشاه-شریعتی روبه روی کوچه زارع بالاتر از سه راه شریعتی
فروشگاه آراگل083-33228806کرمانشاه-گیلان غرب-خیابان امام روبه روی پارک شاهد
داروخانه دکتر فلاحی083-53222274کرمانشاه-گیلان غرب
 احسان رضایی09380849348 اسلام آباد - غرب آرایشی گلرنگ 
 ارایشی احمدیان09185013708 اسلام آباد - غرب خیابان خمینی - روبه روی بانک سپه
 داروخانه احمدیان09227137738 پارکینگ شهرداری - خیابان پزشکان - روبه روی داروخانه جوادی 
 دکتر اخلاقی راد09187171774 کرمانشاه گلستان - خیابان سنگر 
 فروشگاه تریفه09183346992 گیلان غرب - خیابان شهید بهشتی - روبه روی بانک ملت پاساژ محمدی 
 ارایشی لیدی 09188584721کرمانشاه - الهیه - خیابان کاشانی 
 داروخانه کنگاور 8348230603کنگاور - خیابان انقلاب 
داروخانه خدیجه الماسی 09331876955کنگاور - خیابان امام - کوچه ارزاق 
 گالری کیمیا09199944100 22 بهمن - خیابان برق - نبش کوی 116 
ارایشی شروین38370992کرمانشاه - الهیه - خیابان کاشانی - روبه رو شهرشب
داروخانه باپیرزاده09362612108گیلان غرب - جنب مسجد جامع
 ارایشی شایان09189071334 اسلام آباد غرب - خیابان مصطفی خمینی - نرسیده به میدان هدایت 
 ارایشی کلبه سبز09189913021 اسلا آباد - میدان امام - آرایشی پورحسن 
فروشگاه الناز سرپل ذهاب - روبه روی طلا فروشی - گودرزی پایین تر از داروخانه رشیدی
داروخانه ترکمن09120194028کرمانشاه - خیابان مصوری - روبه روی دبستان آتوسا قبائیان
داروخانه تقی نژاد 09192242250کرمانشاه - 22 بهمن - خیابان برق - زیر برج ساعت 
 گالری فوکا08337425157 کرمانشاه - پل چوبی - جنب بانک گردشگری 
 آرایشی دکتر ژیلا09189915750 اسلام آباد غرب - خیابان 17 شهریور 
داروخانه خالوندی38221004کرمانشاه - خیابان برق - روبه روی گلسرخ
 داروخانه قادری8279171 کرمانشاه - الهیه - جنب دندانپزشکی ثامن 
 داروخانه دارین38233887 کرمانشاه - گلستان - چهارراه گلستان 
 ارایشی کارا09188324839 کرمانشاه - خیابان کاشانی - بازارچه 
 داروخانه رازی38248129 کرمانشاه - میدان آزادی 
داروخانه رسولی تبار34411301کرمانشاه - فرهنگیان - فاز 2 - ایستگاه 4
داروخانه رشیدی38361487کرمانشاه - میدان 17 شهریور - جنب پست بانک
ارایشی بهداشتی وریتا09019165141اسلام آباد - غرب پاساژ محمودی زاده - 
داروخانه رضایی شورانگیز091233790674کرمانشاه  - نوبهار چهارراه سی متری
ارایشی رضایی09362533191اسلام آباد - خیابان مصطفی خمینی
ارایشی نهال09187205635گیلان غرب - خیابان شهید بهشتی - روبه روی بانک ملت
ارایشی توتیا09189319065کرمانشاه - چهارراه سی متری دوم
داروخانه سعیدی09187190156کرمانشاه - چهارراه مدرس 
 داروخانه میدان آزادی09189290966 کرمانشاه  - میدان آزادی - جنب مرکز جراحی نور 
 داروخانه  سلیمی09385837205 اسلام آباد - مقاله اداره برق -  میدان امام
 فروشگاه ارین09183383652 صحنه میدان مطهری 
داروخانه سینا37922970کرمانشاه - چهارراه مدرس - روبه روی خانه کفش
داروخانه شاهمرادی34212408کرمانشاه - فرهنگیان فاز 2 - ایستگاه 6 - جنب درمانگاه ابن سینا
ارایشی پایتخت09183569193مسیر نفت
 گالری مک شاپ08337425218 کرمانشاه - پل چوبی 
داروخانه شیرویی09359544668کرمانشاه - پارکینگ شهرداری
 ارایشی شانو09350757242 کرمانشاه - کارمندان - ایستگاه 3 - روبهروی قنادی اربابا 
 ارایشی دنیل09188564410 کرمانشاه - مسیر نفت - روبه روی داروخانه دکتر ذاکری
فروشگاه کیش09181347016سرپل ذهاب - خیابان صاحب الزمان - پاساژ صفری
ارایشی پگاه09183396435اسلام آباد غرب - خیابان فکوری
فروشگاه النا09189461893سرپل ذهاب - سه راه مرادخان
آرایشی مهبد09213849979کرمانشاه - فرهنگیان - فاز 2 - ایستگاه 4 - جنب بنگاه فتحی
ارایشی بهداشتی عقابی09376261711اسلام آباد - پاساژ میلاد نور
گالری نوکس09389813745کرمانشاه - میدان برق 
فولادی معین09182627565اسلام آباد - بلوار معلم - نبش کوچه معلم
فیض الهی09188588028کرمانشاه - گذرنامه - نبش کوی 218
فروشگاه گلسا09185565580کرمانشاه - گذرنامه
آرایشی هفت قلم09189475259اسلام آباد - خیابان فکوری - جنب بانک مسکن
آرایشی راسپینا09359576265کنگاور - میدان امام - روبه روی داروخانه دکتر موسوی
فروشگاه گلچهره09183373310صحنه - خیابان مولوی - پاساژ ارشیا
گلین شیرزاد09188318748چهارراه نوبهار - جنب کوچه 106
داروخانه صادق محبی09188302717کرمانشاه - خیابان حاج محمد تقی - خیابان موید - برج پزشکان آریا
 داروخانه محلولیان فر09125322009 کنگاور - روبه روی معبد آناهیتا 
 بهداشتی خاتون09189262488 معلم فاز 2 - ایستگاه 3 
گالری پاکناز09183575996کرمانشاه - سه راه رودکی - جنب بانک پارسیان
آرایشی هایلند09186903732اسلام آباد - خیابان مصطفی خمینی - پاساژ محمودی زاده
غدیر مرادی09189193099شهرک معلم - خیابان عطار - کوی نهم
فروشگاه لاوین اوین09186825003کرمانشاه - سرپل ذهاب - خیابان ساحلی - بازارچه ساحلی - پاساژ ملت
داروخانه معقولی0833523535483کرمانشاه - چهاراه آتش نشانی
آرایشی منصوری8345245900اسلام آباد - خیابان مصطفی - پاساژ محمودی زاده
داروخانه میرزایی38267826کرمانشاه  - الهیه - ایتدای خیابان کاشانی
آرایشی یونیک45221247اسلام آباد - خیابان مصطفی خمینی
آرایشی کارن09338380505کرمانشاه - مسیر نفت
آرایشی مهدیس09187291672کرمانشاه - دولت آباد - اخر 40 متری - پاساژ ماد
فروشگاه گل یخ08338433050کرمانشاه - الهیه - نرسیده به کوی 10
کهکیلویه و بویراحمد
نامتلفنآدرس
گلستان
نامتلفنآدرس
داروخانه دکتر بازوبندی017-32311313گرگان-بلوار ولی عصر - بین عدالت 12و14
داروخانه دکتر محمدخانی017-3253335گرگان-بلوار نهارخوران-ابتدای بلوار گلشهر
فروشگاه روژان 0917-35838089گالیکش-خیابان امام رو به روی خیابان چمران
 دکتر الهام غفاری091732554642گرگان-گلشهر-نبش گلشهر 27
 داروخانه دکتر سینا اعلمی 091735724156آزاد شهر-خیابان امام-جنب درمانگاه خاتم الانبیا
 داروخانه دکتر سیما حقیقی 091733232333 گنبد-خیابان طالقانی شرقی-نبش دانش جنوبی
 فروشگاه اکسیر0917-33553138گنبد-خیابان طالقانی شرقی-رو به روی بیمارستان مطهری
 فروشگاه ارم0917-33222331گنبد-خیابان دارایی شرقی
 فروشگاه نازخاتون 0917-33220690گنبد-خیابان دارایی شرقی
فروشگاه سانیکو0917-33226225گنبد-فلکه مرکزی-خیابان دارایی
گیلان
نامتلفنآدرس
فروشگاه مروارید0911-1432901رودسر-انتهای بازار ماهی فروشان، پاساژ امانی، طبفه 2
داروخانه امیدوار013-33536774رشت-روبروی بیمارستان رازی
داروخانه دی013-44836288آستارا-خیابان پاسداران، میدان پرستار
داروخانه خیری013-44546872انزلی- خیابان مطهری
فروشگاه تک گل013-33320593رشت- خیابان معلم، بعد از میدان اول
داروخانه فرد صمیمی0911-3827305صومعه سرا- خیابان برشنورد
فروشگاه مژک013-33261644رشت- سبزه میدان، پاساژ تمدن
فروشگاه نگین0911-9349446رشت- فلکه گاز، ابتدای بلوار لاکان
فروشگاه اسکارلت0912-6909496رشت-خیابان بیستون، روبروی موزه
داروخانه کارون013-12222597رشت-میدان شهرداری
فروشگاه عسل 20911-9853859رشت-فلکه گاز
فروشگاه فرهان013-33327354رشت-خیابان مطهری، مقابل دهانه حاجی آباد
فروشگاه ژانپیر013-33734188رشت-میدان شهرداری
فروشگاه آرن0930-5064001رشت-گلسار، سه راه گلایل
داروخانه نظری013-33124211رشت-چهارراه گلسار، خیابان نواب
داروخانه انزانپور013-35559661انزلی-خیابان شریعتی شمالی
داروخانه کیمیا013-33232987رشت-انتهای خیابان سردار جنگل، مقابل بانک ملی
داروخانه آنسه013-33230202رشت-بلوار گلسار-میدان بلوار گیلان
داروخانه دادرس013-33330348رشت-چهارراه میکائیل
داروخانه عضدی013-42321476سیاهکل
فروشگاه کیش سنتر0911-1836502هشتپر-خیابان امام، روبروی پاساژ یوسفی
فروشگاه شاندیز013-42137007آستانه اشرفیه-بعد از میدان فردوسی
فروشگاه کلبه سبز013-34641612منجیل-روبروی داروخانه مهربانی، پاساژ ولیعصر
داروخانه وظیفه شناس013-33222227رشت-چهارراه گلسار، مقابل داروخانه اکسیر
داروخانه آرمان013-44290115اسالم
داروخانه برزین013-42629008رودسر
فروشگاه برادران زمانی0911-2451373لنگرود-جنب بیمارستان
فروشگاه مازیار013-33729695رشت-بلوار دیلمان، نبش کوچه بنفشه
فروشگاه معلم013-33540066رشت-خیابان معلم، میدان معلم، به سمت بیستون
فروشگاه آپادانا013-33504591رشت-بلوار آیت اله ضیابری 2، نبش تقاطع
داروخانه فقیه013-42239144لاهیجان-کوچه برق
فروشگاه بیستون013-33220059رشت-خیابان بیستون، روبروی سه راه معلم
فروشگاه دامون013-33557512رشت-خیابان بیستون، انتهای خیابان سردار جنگل
فروشگاه امید013-44524710انزلی-خیابان مطهری، ابتدای خیابان جهانگاهی
فروشگاه صدف013-44444441غازیان-خیابان آذربایجان
فروشگاه کلاژن0911-5661066کوچصفهان-روبروی داروخانه شبانه روزی رازی
داروخانه نوروزی0911-2409477رودسر-بعد از میدان امام خمینی
فروشگاه آرامیس013-44322821صومعه سرا-خیابان طالقانی، بعد از پست بانک
داروخانه زرگرپور0911-2394663رشت-میدان مصلی(توشیبا)، مقابل رستوران محرم
داروخانه سلطانی013-33332857رشت-چهارراه میکائیل، ابتدای خیابان پرستار
فروشگاه کلاژن 20911-1304245خمام-خیابان امام، جنب داروخانه شبانه روزی
داروخانه آراد0911-2828604رشت-چهارراه گلسار
فروشگاه نسیم013-33848267رشت-ابتدای خیابان فلسطین
فروشگاه صدف013-33525957رشت-خیابان معلم، کوچه صفاری، روبروی پارک نیک مرام
داروخانه سیاوشی013-42544952لنگرود-نرسیده به میدان اصلی
فروشگاه امین0911-3458004لاهیجان-کوچه برق
فروشگاه شاهین013-33262983رشت-خیابان بیستون، جنب باشگاه طلایی
داروخانه علی نیا013-34733029فومن-جنب بانک تجارت
داروخانه عابدینی013-33221853رشت-خیابان مطهری، مقابل نمایندگی تی تی
فروشگاه مجید013-33127717رشت-بین پل بوسار و میدان قلی پور
داروخانه فرسام013-42124333آستانه اشرفیه- خیابان شهید مطهری، روبروی سیاه
داروخانه علیپور013-42825166کیاشهر
فروشگاه ماهک013-2238753رشت-خیابان شریعتی، سه راه تختی
داروخانه فرجود013-42822166کیاشهر
فروشگاه رضا0911-3355385سیاهکل
فروشگاه دهش013-42625668رودسر
فروشگاه قصر صدف013-44201717غازیان
فروشگاه ماهبد013-34553464کوچصفهان-نبش میدان اصلی
داروخانه اسلامی013-3442356سیاهکل
فروشگاه بهپوش013-34738975رشت-خیابان امام
فروشگاه ارکیده013-33517144رشت-رودباری، نبش کوچه اصغرتاش
فروشگاه اسمی نو013-33234544رشت-خیابان حاجی آباد، جنب فروشگاه آنتیک
فروشگاه حمید013-33239619رشت-فلکه گاز، انتهای پل گاز
فروشگاه نارسیس013-44438271غازیان
فروشگاه شادزی013-32277848رشت-فلکه گاز، روبروی فروشگاه حمید
فروشگاه آفتاب نو013-33119476رشت-ابتدای خیابان تختی
فروشگاه موج013-33223913رشت-خیابان شریعتی
داروخانه منوچهر فاضلی013-33223605رشت-ابتدای خیابان امام، روبروی میدان بزرگ
فروشگاه کیانا0911-6302753هشتپر-خیابان امام، پاساژ یوسفی 2
فروشگاه توکا013-33754191رشت-گلسار، بلوار سمیه
داروخانه نجاتی افخم013-33124446رشت-ابتدای گلباغ نماز، ساختمان ایرانمهر
داروخانه حدادی013-42249006لاهیجان- خیابان انقلاب
فروشگاه حسینی013-33210450رشت-خیابان حاجی آباد، روبروی پارکینگ
داروخانه نادری013-33230597رشت-خیابان حاجی آباد،روبروی پارکینگ
داروخانه فخار013-33111234رشت-گلسار، ابتدای خیابان 87
فروشگاه پرنس013-34552238کوچصفهان-نبش میدان اصلی
داروخانه نجفی013-62272830رودسر
فروشگاه ایفل013-33610650رشت-ابتدای گلباغ نماز، ساختمان ایرانمهر
فروشگاه ونوس013-42237537لاهیجان-خیابان انقلاب
فروشگاه کیش013-42328779سیاهکل
فروشگاه ایده آل0911-9820402رشت-خیابان امام
فروشگاه گیلان بهشت013-33551163رشت-دانای علی
داروخانه امین013-42123330آستانه اشرفیه
فروشگاه جذاب0938-3384416رشت-نبش خیابان جماران
فروشگاه طراوت013-33827582رشت-انتهای فلسطین
فروشگاه توفیق013-33520174رشت-خیابان معلم، سه راه بهارستان
فروشگاه ماکیاژ013-33470829رشت-فلکه گاز، ابتدای بلوار لاکانشهر
داروخانه صحت013-42622344رودسر-روبروی بازار ماهی فروشان
فروشگاه مژه013-33251039رشت-خیابان فلسطین
داروخانه قانون013-33775659رشت-گلسار-سه راه گلایل،ابتدای خیابان استاد معین
داروخانه حسینی013-42538111رشت-خیابان امام، روبروی کفش ملی
فروشگاه نصیری013-44242719تالش
داروخانه شیرین زاده013-33228507رشت-سه راه گلایل
داروخانه طالب پور013-42123261آستانه اشرفیه-بعد از حرم
داروخانه رازی013-34554647کوچصفهان
فروشگاه آبروخ013-33115179گلسار-روبروی دیوان محاسبات
داروخانه مجلسی013-33243590رشت-خیابان پرستار
فروشگاه ژست013-33229700رشت-بالاتر از چهارراه پورسینا، مقابل اداره آب و فاضلاب
داروخانه کیایی013-33111036رشت-گلسار، روبروی اداره پست
داروخانه لطیفی013-42239637لاهیجان-خیابان شیشه گران، جنب مسجد آقا سیدحسین
فروشگاه آراگل013-33226034رشت-خیابان معلم
داروخانه بوعلی سینا013-34553282کوچصفهان
داروخانه شجاع پور013-42623911رودسر
فروشگاه آرانو013-33666272خیابان منظریه-روبروی هتل پردیس
فروشگاه صورتی013-44287950لیسار-پاساژ غفاری
داروخانه مشعوف مهر013-33355966رشت-چهارسرا،روبروی اداره برق
فروشگاه آرتمیس013-33510041رشت-خیابان رشتیان-زیر پل عابر پیاده
فروشگاه سهند013-33247749رشت-خیابان استادسرا
داروخانه عبدل پور013-44810082آستارا-خیابان فارابی
داروخانه مرهم013-33852773رشت-جانبازان، انتهای پل روگذر
داروخانه مدنی013-33504289رشت-خیابان رشتیان
داروخانه زین العابدینی013-33321253رشت-مابین چهارراه میکائیل و پورسینا
داروخانه سهراب013-33210450رشت-خیابان مطهری، جنب نمایشگاه سونی
لرستان
نامتلفنآدرس
مازندران
نامتلفنآدرس
فروشگاه سنگ0919-4757606چالوس-بلوار امام رضا-مجتمع تجاری الماس-طبقه همکف-واحد 5
داروخانه دکتر صادقی011-32290172بابل-میدان شیروخورشید-نرسیده به چهارراه فرهنگ
فروشگاه لیلیان011-33322136ساری-خیابان انقلاب-روبروی بانک ملت
فروشگاه سان011-32235414قائمشهر-خیابان یوسف رضا
داروخانه دکتر علوی011-44209052آمل-سبزه میدان-جنب مجتمع پزشکی سبز و ساختمان میرداماد
داروخانه دکتر صادقی011-32290172بابل-چهارراه فرهنگ-ساختمان ایلیا
داروخانه دکتر مدنی011-32288930بابل-میدان کشوری-سرداران4 -ساختمان پزشکان مهر
داروخانه فارابی011-33328644ساری-قارن-مجتمع پزشکی سلیم
مرکزی
نامتلفنآدرس
گالری زیگور086-34021393اراک- خیابان خرم- روبروی داروخانه بوعلی سینا
فروشگاه قادری086-32222202اراک- خیابان عباس آباد-میدان ملک
گالری ارکیده086-33139622اراک- خیابان عباس آباد-میدان ملک
گالری پگاه086-32242424اراک- خیابان ملک - نبش خیابان 12 متری ملک
هرمزگان
نامتلفنآدرس
فروشگاه آریس----------بندرعباس-خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-روبه روی داروخانه دکتر شیخان
داروخانه آقای دکتر امیری زاده132224938بندرعباس - سید جمال الدین اسد آبادی - بین چهاراه مرادی و سه راه پلنگ صورتی
فروشگاه فانوس طلائی32230236بندرعباس - سید جمال الدین اسدآبادی - پاساژ طباطبایی
فروشگاه هوشمند32233075بندرعباس - بازار ستاره جنوب - پلاک 23/2
 فروشگاه امین آقای عسگری32245965بندرعباس - سه راه پلنگ صورتی - رو به روی چاپخانه
 فروشگاه نمونه- آقای معلمی35243323بندرعباس - میدان برق - پاساژ مدنی
فروشگاه دنیس آقای نیکپور32243329بندرعباس - بازار اوزیها - لاین شیرآب - پلاک 24
فروشگاه منصور32226696بندرعباس - بازار زیتون - ظبقه همکف - پلاک 84
شرکت آذر گستر ساحل فروشگاه شعبع داماهی33680916بندرعباس - خیابان آتش نشانی
فروشگاه تانیک بندرعباس - بازار بزرگ خلیج فارس - طبقه همکف - پلاک 52
داروخانه عظیم بندرعباس - بلوار امام خمینی - نرسیده به یادبود
فروشگاه ونوس(آقای معتمدی)07632274017بندرعباس - پاساژ هرمزگان
داروخانه آقای معتضد کیوان3343933بندرعباس - بالاتر از شهرنمایش - نرسیده به سید مظفر
داروخانه آقای دکتر امیری زاده 2 بندرعباس - سید جمال الدین اسدآبادی
داروخانه آقای دکتر محبی09171300270بندرعباس - نرسیده به چهارراه جهانبار
فروشگاه بیوتی آقای موسوی7642223393میناب - بلوار امام - جنب بانک مسکن
داروخانه رسالت آقای دکتر راستگو37608045بندرعباس - رسالت شمالی - میدان صادقیه
 داروخانه دکتر شمسایی بندرعباس - شیخ خراسانی
 فروشگاه ناتالی بندرعباس - امام خمینی - پاساژ پوراف
 داروخانه دکتر تهمتن بندرعباس - چهارراه مرادی - کنار سازمان انتقال خون
شرکت آذر گستر ساحل فروشگاه گلشهر33680916بندرعباس - خیابان امام خمینی - ابتدای اتوبوسرانی
داروخانه رازی(دکتر صفا) بندرعباس - سید جمال الدین اسدآبادی
داروخانه زارع میناب09332934818میناب - بلوار امام - رو به روی هلال احمر
 شرکت آذر گستر ساحل فروشگاه شعبه شهروند 33680916بندرعباس - سید جمال الدین اسد آبادی - جنب دارایی
 فروشگاه آریس09171671228بندرعباس - سه راه پلنگ صورتی - خیابان اسدآبادی - روبه روی پاساژ طباطبایی
 داروخانه خلیج فارس(دکتر پرهیزکار)09383321435میناب - بلوار امام - رو به روی بانک مسکن
 لوازم آرایشی عروس(آقای حیدری) میناب - بازار بزرگ میناب
 سالن زیبایی آریا چهره بندرعباس - رسالت - جنب پل رسالت
فروشگاه گل یاس(نخیل سنتر) بندرعباس - چهارراه نخل ناخدا - بازار نخیل
داروخانه دکتر جعفرزاده(میناب)09302797149میناب - بعد از سه راه بیمارستان - ساختمان پزشکان سینا
فروشگاه سوین بندرعباس - خیابان اتوبوسرانی - جنب داروخانه کوروش
داروخانه سینا(آقای شهسواری) میناب - خیابان پست - میناب مال - روبه روی کلینیک
شرکت آذر گستر ساحل شعبه پردیس33680916بندرعباس - چهارراه پردیس
داروخانه اکسیر(دکتر نعمت الهی)09391137828بلوار امام حسین - رو به روی بازارچه امام حسین
داروخانه رازی(رودان)دکتر مهناز دادالهب09171662830رودان  - میدان شهدا - جنب بانک تجارت
فروشگاه فلورمار(آقای مشرقی)09177617369بندرعباس - چهاراه دانشگاه - روبه روی هتل فروغ
سالن الماس جنوب(خانم کاتبی)میناب میناب - 95 دستگاه
 فروشگاه سحر(رودان) رودان - بازار بزرگ
 فروشگاه مکاری پور رودان09170783830رودان - بازار بزرگ
داروخانه دکتر جباری رودان09335657269رودان - بازار بزرگ
همدان
نامتلفنآدرس
گالری اکسیر081-38261452همدان- ابتدای خیابان پاستور
یزد
نامتلفنآدرس